ร่วมโหวต เปิด Vote รอบ 12 คน

ระยะเวลาการโหวต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566

ติดตามการประกาศ ผลคะแนนโหวต

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:01 น.