ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 34 คน สู่รอบ Reality Challenge

รายชื่อผู้เข้ารอบ

ผู้เข้ารอบประเภท

ผู้ประกาศข่าว

14 คน

ผู้เข้ารอบประเภท

พิธีกร

11 คน